Goederenvervoer, Chauffeur Worden

De behoefte aan gekwalificeerde chauffeurs in Nederland blijft. Elke bestuurder van een vrachtauto (chauffeur beroepsgoederenvervoer) moet minimaal in het bezit van het rijbewijs C en vakbekwaam zijn (code 95).
Het Basispakket Chauffeur Goederenvervoer biedt een totaalpakket aan opleidingen dat nodig is om chauffeur (beroepsgoederenvervoer) te worden en is aangepast aan de Richtlijn Vakbekwaamheid:
• Vakbekwaamheid 1 (RV1)
• Vakbekwaamheid 2 (V2C)
• Vakbekwaamheid 3 (V3C)
• Praktische toets C
• Toets besloten terrein of Toets simulator
• Rijopleiding C

Vakbekwaamheid 1, 2 en 3 zijn de theorieonderdelen van de opleidingen. Na het behalen van Vakbekwaamheid 1 en 2 kunnen deelnemers opgaan voor het praktijkexamen rijbewijs C (Rijopleiding C). Vakbekwaamheid 3, de Praktische toets C en de Toets besloten terrein of Toets Simulator C mogen ook na het praktijkexamen rijbewijs C worden afgelegd. Vakbekwaamheid 3 is een extra examen en kan pas worden afgelegd als Vakbekwaamheid 2 gevolgd is.

Op alle onderdelen van het Basispakket Chauffeur Goederenvervoer wordt subsidie verstrekt. Dit geldt voor bedrijven die de 'CAO van het beroepsgoederenvervoer over de weg en mobiele kranen' hanteren en afdragen aan het SOOB-fonds. ESF-subsidie wordt achteraf toegekend, zo spoedig mogelijk nadat de verplichte ESF-documenten door VTL correct zijn ontvangen. Meer informatie over de afzonderlijke opleidingen vindt u via de onderstaande opleidingen

Heeft u vragen? Neem contact met ons op via info@vtl-cursussen.nl of bel ons via 088 2596111.Klik op een opleiding om de inhoud en planning te bekijken.

Inhoud

 BBL-Rijopleiding B Theorie inclusief examen
 BBL-Rijopleiding B Theorie Herexamen

  Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst en is mede-financier van deze scholingsactiviteit.

Klik hier voor de brochure "SOOB-ESF Toelichting werkwijze"