Praktijkopleider


Leerbedrijven spelen een belangrijke rol bij het opleiden en begeleiden van jonge mensen. De praktijkopleider beschikt meestal over veel vakkennis en ervaring. Het opleiden en begeleiden van jonge mensen vereist specifieke vaardigheden. De praktijkopleider moet naast kennis, ook vaardigheden kunnen overdragen en moet in staat zijn jonge mensen te motiveren en hen te leren samenwerken met anderen.

Voor wie?

De opleiding Praktijkopleider Transport & Logistiek is bedoeld voor die personen, die direct verantwoordelijk zijn of worden voor de praktijkbegeleiding van leerlingen bij het erkende leerbedrijf.

Resultaat

Door het volgen van deze opleiding vergroot u uw basisvaardigheden op het gebied van beroepsgericht opleiden, begeleiden en beoordelen van leerlingen in de beroepspraktijkvorming.

Inhoud

De inhoud van de opleiding bestaat uit vier modules: informeren, opleiden, organiseren en beoordelen Module 1: Informeren De praktijkopleider - weet wat van hem verwacht wordt bij het opleiden van mensen en kent zijn rol in het opleidingstraject en de relatie met het opleidingsinstituut. - kan aangeven wat de student van het bedrijf kan en mag verwachten. Module 2: Opleiden De praktijkopleider - weet hoe hij zijn gedrag effectief kan afstemmen op de behoefte van de student. - is in staat effectieve feedback te geven. - kan de student motiveren en gemotiveerd houden. - kan de student inzicht geven in zijn eigen leerproces. - kent de verschillende gesprekstechnieken en kan deze afhankelijk van het doel van het gesprek inzetten. Module 3: Organiseren De praktijkopleider - is in staat het leerproces van de student zo te organiseren dat dit aansluit bij de ontwikkelingsbehoefte van die student en de mogelijkheden en de cultuur van het eigen bedrijf. Module 4: Beoordelen De praktijkopleider - is zich bewust van zijn eigen valkuilen bij beoordelen. - kan observeren en oordelen op competenties. - weet wat zijn rol is bij het beoordelen en kan deze uitvoeren. - weet wat hij beoordeeld en kan het beoordelingsinstrument hanteren.

Examen

Er wordt geen examen afgenomen. Na afloop ontvangt u een getuigschrift van het Sectorinstituut Transport en Logistiek.

Kosten toelichting

De vermelde prijs van de opleiding of training is exclusief BTW. Op alle opleidingen en trainingen van het Sectorinstituut Transport en Logistiek zijn de Algemene Voorwaarden van Sectorinstituut Transport en Logistiek B.V./Stichting Sectorinstituut Transport & Logistiek van toepassing. Tekst- en prijswijzigingen zijn onder voorbehoud.

Extra informatie

Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen via 088 2596111 of via www.stlwerkt.nl.

Opleidingscode: 90305Opleiding

Praktijkopleider

Branche

Praktijkopleider

Categorie

Praktijkopleider

Details

Duur: 4 dagdelen*
Groepsgrootte: 6-12
* Een dagdeel is een ochtend, middag of avond
Bruto prijs   € 504,00
SOOB prijs  € 19,87
BTW21%
 Prijs-opbouw

Aanmelden