Opleidingen & Trainingen

Het Sectorinstituut Transport en Logistiek komt voort uit een fusie van VTL, FUWA Wegvervoer en Gezond Transport. Als samenwerkingspartner van en voor de sector op het gebied van opleiding, werk en gezondheid in transport en logistiek werken wij aan: 
  • voldoende toekomstige instroom van gekwalificeerd personeel door werven, plaatsen en opleiden leerlingen; 
  • behoud van vakmanschap door een verbetering van de inzetbaarheid  van werknemers in de sector, waarbij veilig en gezond werken van essentieel belang zijn;
  • behoud van werkgelegenheid via het MobiliteitsCentrum en het faciliteren van opleidingen – o.a. via het Sectorplan Transport en Logistiek. 
Het Sectorinstituut Transport en Logistiek richt zich daarnaast op het (laten) uitvoeren van opleidingen op het gebied van:
 

Praktijkopleider   Praktijkopleider

Het Sectorinstituut Transport en Logistiek is uitvoerder van het subsidiebeleid voor de sector op het gebied van scholing. SOOB (het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de sector) bevordert de kwaliteit van werknemers in de sector. Dat doet zij o.a. met subsidies voor branchekwalificerende scholing en subsidie voor opleidingen op het gebied van de verplichte nascholing. Deze subsidies kunnen aangevraagd worden via www.soobsubsidiepunt.nl.